XIV Cursa Sant Victorià - Campanet 2024

Competition Data

 • Date: 06/07/2024
 • Running
 • Mallorca
 • City: Campanet
 • Time: 08:30
 • Registered:
 • Start Reg.: 17/05/2024 00:00
 • Limit: 05/07/2024 21:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federacio Atletisme Illes Balears

More competitions

Other competitions that may be of interest:
10/08/2024 | Mallorca

XIV Cursa Sant Victorià - Campanet 2024

Competition Data

Cursa: Plaça Major de Campanet, a les 9:30 hores de dissabte 6 de juliol de 2024. Marxa a peu: Plaça Major de Campanet, a les 8:30 hores sense restricció de transit. Cursa Infantil : despres de finalitzar la Cursa d'adults.

 XIV CURSA SANT VICTORIÀ 2024 - CAMPANET

6 de juliol de 2024

 REGLAMENT OFICIAL

Entitats organitzadores:

Ajuntament de Campanet – Activa’t Campanet

Sortida i arribada:

Cursa: Plaça Major de Campanet, a les 9:30 hores de dissabte 6 de juliol de 2024.

Marxa a peu: Plaça Major de Campanet, a les 8:30 hores de dissabte 6 de juliol de 2024 sense restricció de transit.

La sortida de la cursa es donarà amb puntualitat per tal d’evitar més calor de la necessària. Es prega a les persones participants màxima puntualitat i agilitat en el tràmit de recollida de dorsal.

Els participants tant de la cursa com de la marxa a peu mai no podran sobrepassar l’hora i mitja després de la sortida.

Preu:

 •   Residents: 5 € fins dia 09/06/2024
 •   Residents: 7 € de dia 10/06/2024 a dia 05/07/2024
 •   No Residents: 8 € fins dia 09/06/2024
 •   No Residents: 10 € de dia 10/06/2024 a dia 05/07/2024

El lloguer del chip serà de 2€.

Inscripcions:

Al web d’Elitechip fins el divendres 5 de juliol de 2024 a les 22 h.

Els residents a Campanet, han de passar a cercar el codi que ho certifica a l’Ajuntament de Campanet i introduir-lo a l’hora de la inscripció via web.

Edat mínima:

18 anys complits el dia de la cursa. Els menors que hi vulguin participar hauran de presentar una autorització signada pels pares o tutors, que s’haurà d’entregar a la recollida del dorsal. Es recomana a tots els esportistes haver passat una prova prèvia d’aptitud física.

Recorregut:

Distància de 8.200 metres (amb un desnivell acumulat de 120 metres) per carrers i carreteres de Campanet, amb regulació del trànsit per part de la Policia Local de Campanet.

Recollida de dorsals:

Al mateix lloc de sortida (Plaça Major), de les 7.45 a les 9.00 hores.

Obsequis:

Camiseta tècnica pels 150 primers participants. Fins dia 09/06/2024 és poder triar  talla fins al màxim de 150. A partir de dia 10/06/2024 i fins arribar a les 150 no podem assegurar tallatge i la camiseta serà unisex.

Al finalitzar la cursa hi haurà sorteig d’obsequis a més d’una estància per a dues persones d’una nit a l’Hotel Rural & Spa Monnaber Nou de Campanet.

En el cas de que s’aconseguís baixar el rècord de la cursa, el primer participant que ho fes, obtindria el premi de 100€ en categoria masculina (es va aconseguir el 2023) i 100€ en categoria femenina (es va aconseguir el 2023). El rècord masculí el té Lucas Mola Díaz l’any 2023 i és de 25’59’’ i el femení el té Rosa María Córdoba Siria i és de 29’25’’ de l’any 2023.

Avituallament:

Un avituallament d’aigua al Km 5 durant el recorregut i avituallament d’aigua i sòlid a l’arribada. Es prega als participants, una vegada s'hagin hidratat i/o consumit alguna fruita, que dipositin les restes a dins de les papereres habilitades.

Categories:

Cursa: Absoluta masculina i femenina i local masculina i femenina. Marxa a peu: no competitiva.

Curses infantils

Les curses infantils es realitzaran una vegada acabada la cursa:

 •       Categoria 1 (any 2020 o posterior): 250 m.
 •       Categoria 2 (de l'any 2015 al 2019 ambdós inclosos): 500 m.
 •       Categoria 3 (de l'any 2011 al 2014 ambdós inclosos): 500 m.
 •       Categoria 4 (anys 2009 i 2010): 750 m.

En el cas de què en alguna categoria hi hagués pocs participants, l'organització es reserva el dret d'agrupar-les. Les inscripcions es faran a la mateixa plaça Major el dia de la carrera.

Control de carrera:

Hi haurà jutges de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears que seran els encarregat de vetllar perquè tot es desenvolupi dins la normativa, també hi haurà voluntaris i voluntàries de l’organització i la Policia Local. La cursa serà cronometrada per l’empresa Elitechip, tancant-se el control d’arribada una hora i mitja després d’haver donat la sortida.

Assegurança de carrera:

Les persones participants estaran cobertes per una assegurança d’accidents i una assegurança de responsabilitat civil, per a qualsevol incident que es produeixi durant la prova i mai no provocat per patiment o malaltia latent, imprudència, negligència o d’anys produïts en els desplaçaments al lloc de la carrera o d’aquesta al domicili del participant.

Servei mèdic i d’assistència:

Hi haurà dues ambulàncies amb personal sanitari durant el transcurs de la cursa. Una SVA amb metge i una SVB.

Seguretat de la Carrera:

La Policia Local de Campanet i l’organització seran els encarregats de vetllar per la seguretat dels participants, els quals hauran de seguir en tot moment les seves indicacions pel correcte desenvolupament de la mateixa.

Acceptació dels drets d’imatge:

D’acord amb el estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per a poder participar a la carrera és necessari que acceptis les següents clàusules per a poder utilitzar les imatges realitzades durant l’esdeveniment:

1.      Utilització d’imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en els mitjans de comunicació oficials i en les entitats col·laboradores de la gestió: pàgines web, xarxes socials, fulletons, cartells, revistes… Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en altres mitjans de comunicació: pàgines web, xarxes socials, premsa escrita, televisió…

2.      Poder transferir les imatges, vídeos i resultats a altres entitats que gestionen o participen conjuntament en esdeveniments esportius organitzats per Activa’t i l’Ajuntament de Campanet.

3.      Poder utilitzar les imatges individuals de les persones participants amb finalitats promocionals.

Protecció de dades:

De conformitat amb allò disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posem al vostre coneixement que:

-          El responsable del tractament de dades de caràcter personal es Onsom SL amb CIF B57272916, c/ OM 24, 07300 Inca.

-          Les dades de contacta del delegat de protecció de dades de Onsom SL són: dpd@normaland.com

-          La finalitat amb les quals es tracten les seves dades és la tramitació i la gestió de la seva inscripció i participació a la Cursa de Sant Victorià.

-          Tal com marca el Reglament General de Protecció de Dades és sol·liciten el mínim de dades per poder dur un control de la prova, la informació es conservarà durant els terminis mínims.

-          Podrà exercitar, en els casos i formes prevists en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, mitjançant

registre presencial a Activa’t o telemàticament enviant un correu electrònic al delegat de protecció de dades.

-          Si en l’exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid. Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. Amb caràcter previ i potestatiu, pot posar- se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades.

Condicions Generals:

La cursa es podrà suspendre, per inclemències del temps i/o força major si així ho determina l’organització.

El desconeixement del reglament no n’eximeix el compliment.

El fet d’inscriure’s implica que el signant renuncia a tots els drets i prestacions contra els organitzadors, patrocinadors, col·laboradors i els seus respectius representants i delegats, derivats dels danys que poguessin resultar de la seva participació en aquesta competició; a més suposa l’acceptació d’aquest reglament i les determinacions resoltes per l’organització.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net